image image image
Vestoppland fengsel Vestoppland fengsel består av to avdelinger – avdeling Gjøvik som ligger i Gjøvik kommune og avdeling Valdres som ligger i Vestre Slidre kommune. Avdeling Gjøvik har høyt sikkerhetsnivå og en ordinær kapasitet på 24 plasser. Avdelingen har en sentral beliggenhet i Gjøvik by.  
Avdeling Valdres I avdeling Valdres er det 25 plasser med lavt sikkerhetsnivå, og avdelingen ligger i naturskjønne omgivelser på en halvøy i Slidrefjorden.Valdres    
Avdeling Gjøvik Svein Arne Tvedt, leder ved Kongsvinger fengsel, ble 16. mars overrakt Kongens fortjenstmedalje i sølv av ordfører Arve Bones. Han har jobbet 40 år i fengselsvesenet.

Vestoppland fengsel består av to avdelinger – avdeling Gjøvik i Gjøvik kommune og avdeling Valdres i Vestre Slidre kommune. Avdeling Gjøvik har høyt sikkerhetsnivå og har en ordinær kapasitet på 24 plasser. Avdelingen ligger sentralt i Gjøvik. Avdeling Valdres ligger i naturskjønne omgivelser på en halvøy i Slidrefjorden og har 25 plasser med lavt sikkerhetsnivå .

Nyheter

Kriminalomsorgen Vestoppland fengsel
postmottak.vestopplandfengsel@kriminalomsorg.no