Avdeling Gjøvik

Vestoppland fengsel, avd. Gjøvik, ble bygget i 1860-1862, og er dermed en av Gjøviks eldste bygninger.  Fram til en gang utpå 1950-tallet het det Gjøvik hjelpefengsel, etter det ble det kretsfengsel.  

I 2001, i forbindelse med opprettelsen av regionale administrasjonskontorer, ble navnet endret til Gjøvik fengsel.    

1. januar 2008 ble fengselet slått sammen med Vestre Slidre fengsel, og det nye navnet ble Vestoppland fengsel, avdeling Gjøvik.

Avdeling Gjøvik er en avdeling med høyt sikkerhetsnivå og har plass til 24 innsatte.  Målgruppen er mannlige varetektsinnsatte fra Oppland, Hedmark og Akershus, samt domfelte med relativt korte dommer  og som ikke er egnet for soning i avdelinger med lavt sikkerhetsnivå. 

Avdelingens administrasjon består av fengselsleder (som er leder for begge avdelinger), assisterende fengselsleder, fengselsførstebetjent, underverksmester og konsulent.

 

Kriminalomsorgen Vestoppland fengsel
postmottak.vestopplandfengsel@kriminalomsorg.no