Avdeling Valdres

Vestoppland fengsel, avdeling Valdres, på folkemunne kalt "Slidreøya" var fram til 1985 en campingplass.  I 1985 besluttet departementet å opprette en arbeidsleir som en underavdeling til den tidens Bastøy landsfengsel for å avhjelpe soningskøen.  Det ble etter hvert en selvstendig enhet med navnet Vestre Slidre arbeidsleir, før det i 2001 skiftet navn til Vestre Slidre fengsel. 

1. januar 2008 ble fengselet slått sammen med Gjøvik fengsel, til Vestoppland fengsel.  Det nye navnet ble da Vestoppland fengsel, avdeling Valdres.

Avdelingens administrasjon består av fengselsleder (som er leder for begge avdelinger), assisterende fengselsleder, fengselsførstebetjent, underverksmester og konsulent.

Kriminalomsorgen Vestoppland fengsel
postmottak.vestopplandfengsel@kriminalomsorg.no