Beliggenhet

Vestoppland fengsel, avd. Gjøvik, ligger sentralt i Gjøvik by, 125 km nordøst for Oslo og 100 km fra Gardermoen hovedflyplass. Ankomst til fengselet er mulig med bil, tog og buss. Ved ankomst med offentlig transport er det ca 500 meter fra togstasjonen/bussholdeplassen til fengselet.

Avdeling Gjøvik ligger i Skolegata 1, 2821 Gjøvik

Vestoppland fengsel, avd. Valdres, ligger på en halvøy i Slidrefjorden i Røn, 200 km nordvest for Oslo og 185 km fra Gardermoen hovedflyplass. Ankomst til fengselet er mulig med bil og buss. Ved ankomst med offentlig kommunikasjon er det ca 2 km fra bussholdeplassen til fengselet.

Avdeling Valdres ligger i Øynevegen 83(Slidreøya), 2960 Røn i Vestre Slidre kommune.

Kart Gjøvik

Kart ValdresKriminalomsorgen Vestoppland fengsel
postmottak.vestopplandfengsel@kriminalomsorg.no