Besøke innsatte

Bestilling av besøkstid gjøres på tlf 61345920 (avd. Valdres) alle dager før kl 2000 og på tlf 61136340 (avd. Gjøvik) mandag, onsdag og fredag kl 0900-1400.

Besøkstider avdeling Valdres:

Tirsdag kl 1700 - 2100

Fredag   kl 1700 - 2100

Lørdag  kl 1200 - 2000

Søndag kl 1000 - 2000

altalt

Besøkstider avdeling Gjøvik:

Onsdag kl 1615 – 1715

kl 1730 – 1830

kl 1845 – 1945

 

Lørdag/søndag kl 1030 – 1130

kl 1515 – 1715

kl 1730 – 1830

alt

 

 

Kriminalomsorgen Vestoppland fengsel
postmottak.vestopplandfengsel@kriminalomsorg.no