Boforhold

I avdeling Gjøvik (høy sikkerhet) er det kun enkeltceller, og alle har eget toalett, servant, kjøleskap og tv.

I avdeling Valdres (lav sikkerhet) er det 19 enkeltrom og tre dobbeltrom.

Avdeling Gjøvik

Avdeling Valdres

Kriminalomsorgen Vestoppland fengsel
postmottak.vestopplandfengsel@kriminalomsorg.no