Dette kan du ta med

Kun penger, klær og lesestoff kan medbringes. Dette skal leveres til tjenestemannen før besøket. Tidskrifter som skal gis til innsatte må være lovlige i henhold til norsk lov, dvs. "Narvesen-standard". Tobakk, toalettartikler m.v. tillates ikke innlevert ved besøk eller sendt pr. post

Det er tillatt å medbringe mat og drikke til besøket. Det er forbudt å røyke under besøksperioden.

Penger kan også settes inn på fengselets bankkonto:
Avdeling Gjøvik: kontonummer 0532 26 07182
Avdeling Valdres: kontonummer 2153 30 46425

 

 

Kriminalomsorgen Vestoppland fengsel
postmottak.vestopplandfengsel@kriminalomsorg.no