For innsatte/domfelte

Du skal møte på den adressen som er angitt på din innkalling, og til angitt tidspunkt. Gyldig legitimasjon skal fremvises, og du må ikke være påvirket av noen form for rusmidler. Innsatte har ikke lov til å benytte mobiltelefon eller annen privat kommunikasjon i fengselet.

Vestoppland fengsel består av avdelinger med både høy og lav sikkerhet, og avdelingene kan ha forskjellige regler som kan være av betydning for deg. Her er en oversikt over hva du kan medbringe til soning.

  • Toalettsaker, barbersaker, nødvendige klær og fritidstøy tilpasset årstiden, samt treningstøy og -sko.

  • Det du eventuelt måtte trenge av tobakk/sigaretter frem til første handledag.

  • Skrivepapir og konvolutter får du i fengselet.

Du kan ta med deg private penger som settes inn på konto i fengselet. Private penger kan benyttes til kjøp av telekort, og til en førstegangshandling. Pårørende kan benytte fengselets kontonummer for å føre over penger til en innsatt. Husk å merke med mottakerens navn. Den innsatte vil deretter få overført disse pengene på sin private konto i fengselet.

  • Kontonummer 0532 26 07182 – avdeling Gjøvik

  • Kontonummer 2153 30 46425 – avdeling Valdres.

Møt til rett tid. For å unngå at du blir etterlyst, ring fengselet og meld ifra hvis du blir forsinket på grunn av trafikk og lignende.

For å kontrollere at du er riktig person er det viktig at du bringer med deg:

  • Soningsinnkallingen

  • Godkjent legitimasjon med bilde

 

Kriminalomsorgen Vestoppland fengsel
postmottak.vestopplandfengsel@kriminalomsorg.no