For pårørende

Før besøk innvilges må den besøkende sende søknad til fengselet, og den innsatte må ha et ønske om å få besøk av vedkommende. Søknaden må inneholde navn, adresse, fødselsdato og navn på den innsatte du ønsker å besøke. Søknaden kan enten sendes på e-post til

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen eller til Vestoppland fengsel, Skolegata 1, 2821 Gjøvik.

Fengselet foretar deretter en kontroll opp mot politiets databaser. Ut fra de opplysningene vi mottar blir søknaden godkjent eller avslått. Besøkstillatelse eller avslag sendes deretter søkeren.

Besoksrom

 

Kriminalomsorgen Vestoppland fengsel
postmottak.vestopplandfengsel@kriminalomsorg.no