Fritid

Kriminalomsorgen skal i samsvar med stortingsmelding 37 forsøke å tilrettelegge forholdene etter normalitetsprinsippet.

Fritidstilbud i avdeling Gjøvik:

For avdeling Gjøvik innebærer dette blant annet at det etter arbeids- og skoletid er egne tidspunkter hvor celledørene er åpne, dette gjelder også på helg. Disse tidspunktene defineres som fritid.

I disse tidspunktene har de innsatte, etter eget behov, tilgang til avdelingen hvor det er muligheter for sosial omgang med andre innsatte eller besøke hverandre på cellene. I periodene med åpen dør forventes det også at den enkelte innsatte gjennomfører eventuell privat telefonering, dusjing, renhold av cellen og andre praktiske gjøremål.

 • På avdelingen er det tilgang til en sittegruppe hvor det er mulighet til diverse spillaktiviteter, aviser og tidsskrifter eller sosial omgang.
 • Ut fra avdelingen er det tilgang til store luftebåser som er åpne hele dagen. Her er det også mulighet for diverse spillaktiviteter, bordtennis eller sosial omgang. I disse periodene er det tillatt å røyke i en av disse luftebåsene, mens røyking til alle andre tidspunkter må gjøres på cella med låst dør.
 • Det er tilgang til et lite kjøkken hvor det er mulig å tilbrede egen mat.
 • Fengslet har et godt utstyrt treningsrom som på dagtid benyttes av innsatte som ikke er sysselsatt, mens det er tilgang for sysselsatte på ettermiddagen og i helgene.
 • DSC_2234_0483Cirka en gang i uken får fengslet besøk av diverse frivillige organisasjoner. Disse kommer inn på avdelingen med diverse underholdningsbidrag, enkel bevertning og for sosial omgang.
 • Det er jevnlig forskjellige aktiviteter med et kulturelt innhold hvor forfattere, artister o.l kommer på besøk i regi av skolen, biblioteket eller fengslet.
 • Det arrangeres diverse konkurranser/turneringer, bingo og felles bespisning av mat som er laget av innsatte på skolen.
 • I løpet av sommerhalvåret gjennomføres det et visst antall grilldager i den store luftegården.

Fritidstilbud i avdeling Valdres:

Avdelingen gir den innsatte mulighet til et variert fritidstilbud.  Aktivitetene foregår utenom ordinær arbeidstid alle dager. 
 • Uteområdet på fengselet er stort og består av en liten fotballbane og et relativt stort skogsområde hvor den innsatte kan gå turer og trene. Det er også mulighet for fiske og roturer. På området er det laget en egen joggeløype.
 • Avdelingen har et eget trimrom utstyrt med forskjellige treningsapparater.
 • Det er felles TV-stue hvor det innimellom arrangeres bl.a. egne film- og bingokvelder. På ettermiddager og på lørdager er fengselets bibliotek åpent.
 • Det er under oppbygging egen ”Villmarkscamp” her hvor bl.a. vår lokale prest har sin egen prekestol og hvor det avholdes gudstjenester. Villmarkscampen brukes også som et koselig samlingspunkt.
 • Det gis fritidsframstillinger til vår lokale kino og bowlinghall, og vi arrangerer turer i vårt varierte fjellområde, både sommer og vinter. Fritidsavdelingen, sammen med skoleavdelingen, kan tilby utlån av både langrennsutstyr og slalåmutstyr.

Kriminalomsorgen Vestoppland fengsel
postmottak.vestopplandfengsel@kriminalomsorg.no