Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Vestoppland fengsel, avd. Gjøvik
Telefon     61136340
Telefaks    61136341

Vestoppland fengsel, avd. Valdres
Telefon    61345920
Telefaks    61345921

E-postadresse til begge avdelinger: postmottak.vestopplandfengsel@kriminalomsorg.no

 

Besøksadresse og post/pakker til innsatte avd. Gjøvik

Innsattes navn
Skolegata 1
2821 Gjøvik

Post til innsatte i avd. Valdres:

Innsattes navn
Postboks 100
2959 Røn

Besøksadresse og varelevering til avd. Gjøvik

Vestoppland fengsel
Avd. Gjøvik
Skolegata 1
2821 Gjøvik

Besøksadresse og varelevering til avd. Valdres:

Vestoppland fengsel
avd. Valdres
Øynevegen 83, Slidreøya
2960 Røn

All annen post til fengselets begge avdelinger sendes til

Kriminalomsorgen region sørvest
Vestoppland fengsel
Dokumentsenteret
Postboks 694
4305 Sandnes


Kriminalomsorgen Vestoppland fengsel
postmottak.vestopplandfengsel@kriminalomsorg.no