Om Vestoppland fengsel

Vestoppland fengsel består av to avdelinger – avdeling Gjøvik i Gjøvik kommune og avdeling Valdres i Vestre Slidre kommune.

Avdeling Gjøvik har høyt sikkerhetsnivå og har en ordinær kapasitet på 24 plasser. Avdelingen ligger sentralt i Gjøvik.

Avdeling Valdres ligger i naturskjønne omgivelser på en halvøy i Slidrefjorden og har 25 plasser med lavt sikkerhetsnivå.

 

.

 

Kriminalomsorgen Vestoppland fengsel
postmottak.vestopplandfengsel@kriminalomsorg.no