Organisering

Vestoppland fengsel er en egen enhet som tilhører region nordøst. Vi tar varetekt og domfelte i hovedsak fra Oppland, Hedmark, Akershus og Oslo.

Vi er organisert i én avdeling med lav sikkerhet og én avdeling med høy sikkerhet. Fengselets ledelse består av fengselsleder, assisterende fengselsleder og to førstebetjenter (avdelingsledere).

 

Kriminalomsorgen Vestoppland fengsel
postmottak.vestopplandfengsel@kriminalomsorg.no