Sikkerhetsnivå

Vestoppland fengsel består av høy og lav sikkerhet. Fengselet tar imot både doms - og varetektsinnsatte fra region nordøst.

Straffegjennomføring

Kriminalomsorgen Vestoppland fengsel
postmottak.vestopplandfengsel@kriminalomsorg.no