Soningsformer

Fengselsstraff, forvaring og strafferettslige særreaksjoner kan gjennomføres
a) i fengsel med høyt sikkerhetsnivå (lukket fengsel),
b) i fengsel med lavere sikkerhetsnivå (åpent fengsel),
c) i overgangsbolig,
d) utenfor fengsel med særlige vilkår etter § 16, eller
e) som prøveløslatt med vilkår etter § 43 annet ledd.
Straff kan gjennomføres ved heldøgnsopphold i institusjon eller sykehus etter §§ 12 og 13.
Samfunnsstraff vil være idømt av domstol og det administreres av friomsorgen.

Hva skjer under innsettelsen?

Uansett om du møter selv eller blir transportert av politiet må du gjennom en registreringsprosedyre. Her registreres dine personalia, du blir visitert, og tillegg vil alle medbrakte effekter bli registrert og fordelt til effektlager for narkotikakontroll. Medbrakte effekter vil ikke bli delt ut før kontroll av narkohund er foretatt.
Du vil få informasjon om anstalten, hvilke muligheter du har og hvilke plikter du har. Dagsrutiner og regler blir gjennomgått, og du får informasjon om hva slags konsekvenser eventuelle brudd vil medføre.

Kriminalomsorgen Vestoppland fengsel
postmottak.vestopplandfengsel@kriminalomsorg.no