Sysselsetting

Avdeling Gjøvik:

Arbeidsdriften ved avdeling Gjøvik består i hovedsak av vaskeri- og renholdsoppgaver.  Det er én ganggutt, én kjøkkengutt, en vaskerigutt og en utegutt. I tillegg kan det være en til to innsatte som bistår underverksmesteren med periodisk vedlikehold.

boker

Avdeling Valdres:

Arbeidsdriften ved avdeling Valdres består av vedproduksjon og  annen treproduksjon, i tillegg til ordinært renholdsarbeid, kjøkkentjeneste og oppdrag ute hos eksterne oppdragsgivere i nærmiljøet. Arbeidsdriften og skolen går hånd i hånd, ved at skoleavdelingen også skaffer lærlingeplasser til innsatte, samt skreddersyr opplæring for hver enkelt. Det legges stor vekt på sjølberging ved fengslet.  Vi produserer også egg, bær, honning, potet og grønnsaker.

 

Kriminalomsorgen Vestoppland fengsel
postmottak.vestopplandfengsel@kriminalomsorg.no