Utdanning

dsc_2320_0569Avdeling Gjøvik:

Studieavdelingen drives av Gjøvik videregående skole, og er i hovedsak delt i fire avdelinger:

1.    IT / allmennfag
2.    Forming
3.    Kjøkken og botrening
4.    Musikk

Skolen er åpen mandag – fredag fra kl 08.15-13.30, og følger ellers vanlig skolerute.

Data / Allmennfag

Data / Allmennfag har tilbud i alle moduler til
•    Datakortet (generell bruk av PC, operativsystemet Windows og Microsoft Office pakken),
•    Adobe Photoshop
•    Adobe Dreamweaver.

På avdelingen er det også CD-er for språkopplæring, for nybegynnere og for de som vil videreutvikle språkkunnskapene sine. På enkelte av våre maskiner er det også støtte for opp til 50 forskjellige språk. I tillegg tilbys undervisning / veiledning innen allmennfag, både ungdomsskole og videregående nivå. Ved behov kan skolen også tilrettelegge for karriereveiledning og realkompetansevurdering. Skolen prøver også å legge til rette for at du kan få påbegynt / fullført yrkesfaglig utdanning.

Data/allmennfag-avdelingen er åpen alle dager.

Forming

På formingsavdelingen er det mulig å drive med:
•    Lær- og skinnarbeid
•    Akvarell- og oljemaling
•    Tegning
•    Leire
•    Enklere sølvsmedarbeid

Den er åpen til sammen to dager i uka.

Kjøkken og botrening

Kjøkkenet vårt tilbyr opplæring i basiskunnskaper innenfor matlagning, hygiene, ernæring og økonomi. Er åpent to dager i uka, hvor tre elever kan delta hver dag.

Musikk

I musikk kan du være med å spille i band uansett forkunnskaper. Samtidig som dette er en del av skoletilbudet, er det meningen at det også skal henge sammen med tilbudet ”Musikk i fengsel og frihet”. Det er planer om å bygge opp et musikktilbud i Gjøvik for dem som er ferdig med soning. Musikk går to halve skoledager.

 

Avdeling Valdres:

Valdres vidaregåande skule har siden 2007 hatt skoleavdeling i Vestoppland fengsel, avd. Valdres. Fengselet har 25 innsatte og vi har flere faste opplæringstilbud. Vi setter også i gang nye tilbud i forhold til de ønskene og behovene de innsatte har. Skolen har et svært godt samarbeid med arbeidsdrifta i fengselet og mye av opplæringa skjer gjennom praktisk arbeid. Her finner du noe informasjon om de tilbudene vi kan gi.

Skoleavdelingen har følgende faste tilbud

Fysisk aktivitet

Mål: Skape interesse, glede og motivasjon ved å delta i tilpasset fysisk aktivitet individuelt og i gruppe.

Omfang: Én dag i uka med to aktivitetsbolker, før og etter lunsj. Veiledningssamtaler og teori etter ønske og behov kommer i tillegg.

Ut i fra deltagernes interesse, ferdigheter og fysisk funksjon kan innholdet være følgende:
Tilpasset fysisk aktivitet med vekt på generell trening individuelt og i smågruppe. Eks:
•    Ballspill: badminton, innebandy, volleyball, fotball
•    Frisbeegolf
•    Sirkeltrening med vekt på utholdende generell styrketrening
•    Spinning i fengselets treningsrom
•    Individuell styrketrening i fengselets treningsrom
•    Jogge- og gåturer i nærområdet på Slidreøya
•    Tur en gang i løpet av perioden med innlagte aktiviteter som f.eks ski, fisking, fottur, friluftsliv, båtaktivitet etc
•    Individuelle kartleggingssamtaler om forhold rundt fysisk aktivitet
•    Tilbud om individuell veiledningssamtaler i ulike temaer innenfor fysisk aktivitet, livsstil og motivasjon.
•    Hjelp til å sette opp treningsprogram og veiledning for å komme i gang.

Bevar deg selv (botrening)

Opplæringa vil foregå i nytt kjøkken én dag i uka. Vi deler dagen i to, og det er plass til tre personer på kjøkkenet samtidig.
Innhold:
•    Lær å lage rask og sunn mat
•    Hverdagsmat og festmat
•    Ernæring i forhold til aktivitet
•    Hygiene
•    Vask og reparasjon av klær
•    Økonomi.

Datakurs

Skolen tilbyr datakurs 1-2 dager i uka, - både for nybegynnere og viderekomne. Vi har som mål å ta alle sju modulene av Datakortet. Selv om du tar bare én modul (eller flere), mottar du et kompetansebevis. Datakortet er en internasjonal standard for å måle IT-kunnskapene. Dette er et bevis som blir mer og mer verdsatt innen arbeidslivet.
Kurset er i stor grad et selvstudium med veiledning av lærer.

Aktuelle moduler:

 • Tekstbehandling/Word 2003/2007: her lærer du det grunnleggende om mus- og tastaturbruk i tillegg til de mest brukte kommandoene i Word. Du vil også lære å skrive brev, søknader og CV-er.
 • Regneark/Excel 2003/2007: Dette programmet brukes for å gjøre beregninger, simuleringer, budsjetteringer og andre kalkulasjoner.
 • Presentasjon/PowerPoint 2003/2007: Programmet brukes ved presentasjoner, á la lysbildeframvisninger med tekst, bilder og ulike overgangseffekter.
 • Filbehandling og maskinoppsett/Windows XP/Vista: Her lærer du å holde orden på PC-en, dvs å kopiere/flytte/slette filer og mapper. I tillegg lærer du det mest grunnleggende om innstillinger på PC-en.
 • IT-teori: Dette er den teoretiske modulen. Her lærer du de grunnleggende begrepene som stadig brukes i IT-sammenheng. Denne modulen leses gjerne på egenhånd, evt med litt veiledning fra læreren.
Framtidsplan

Hvilke muligheter har jeg på arbeidsmarkedet? Hvordan markedsfører jeg meg best mulig, i søknaden, under jobbintervjuet osv. Dette kurset vil foregå én til to ganger pr måned og gi deg gode kunnskaper i en jobbsøkingssituasjon.

Realkompetansevurdering

Realkompetansevurdering er den kompetansen voksne har opparbeidet seg gjennom formell opplæring og gjennom deltagelse i arbeidsliv og samfunnsliv, ved kurs, bedriftsintern opplæring og lignende. En vurdering av din realkompetanse er likeverdig med en standpunktkarakter. Dette kan utføres hos skoleavdelingen.

InstrumenterMusikk

Hver tirsdag formiddag vil du få anledning til å lære å spille et instrument, enten du er helt nybegynner eller har spilt litt fra før.

 

Fellesfag (allmennfag)

Vi kan også gi veiledning/undervisning innen fellesfag (allmennfag) på nivå for både ungdomsskole og videregående skole.

Læretid

Dersom du nå er i ferd med å gjennomføre læretida di (innen yrkesfaglig utdanning), er det viktig at du får fullført den. Skoleavdelingen vil prøve å legge til rette for dette.

Andre tilbud etter behov (med forbehold om nok interesse og tilgang til lærer):

 • Førstehjelpskurs
 • Tømrerarbeid
 • Motorsagkurs
 • Stillasbygging
 • Forskalingskurs
 • Kursmoduler tømrerfaget
 • Maskinering
 • Forming –sølvarbeider, oljemaling, tegnekurs osv.
 • Tilpasser og innfrir ønsker.
 • Entrepenørskap
DSC_2384_0633


Hva bør du gjøre?
Dersom noen av våre tilbud kan være interessante for deg, kan du søke om overflytting til Vestoppland fengsel, avdeling Valdres. Når du starter soningen i Valdres er det viktig at du også fyller ut et eget skjema som gjelder din utdanningsbakgrunn. Dette er en del av inntakssamtalen. Samtidig bør du be om en time med skolekoordinatoren for å få vite om dine muligheter her.

Kriminalomsorgen Vestoppland fengsel
postmottak.vestopplandfengsel@kriminalomsorg.no