Veibeskrivelse

Slik kommer du til avdeling Gjøvik:

Kommer du med bil, følg skilting i retning sykehuset. Fengselet er en stor mursteinsbygning med hvitt plankegjerde og ligger tre kvartaler ovenfor Storgata (gågate).

Kommer du med tog eller buss til skyss-stasjonen, gå oppover Bjørnsonsgate i fire kvartaler. Du vil da se fengselet på venstre side.

Besøksadresse. Vestoppland fengsel, avd. Gjøvik, Skolegata 1, 2821 Gjøvik

Slik kommer du til avd. Valdres:

Kommer du med bil eller buss kjører du E-16 fra Fagernes mot Lærdal og motsatt. Ta av fra E-16 der det står skiltet til Einang bru. Ta deretter første vei til høyre. Her er det skiltet til Vestoppland fengsel, avd. Valdres.

Stoppested for buss er "Nesja" i Vestre Slidre kommune. Du kommer til "Nesja" med bussene Øst-Vestekspressen fra Lillehammer/Gjøvik og fra Bergen og med Valdresekspressen fra Oslo og fra Sogndal

Besøksadresse. Vestoppland fengsel, avd Valdres, Øynevegen 83 Slidreøya, 2960 Røn

Se for øvrig http://www.veiatlas.no/listing.php?id=6165 (avd. Gjøvik) og http://www.veiatlas.no/listing.php?id=6166 (avd. Valdres)

Avdeling Valdres:

Veibeskrivelse for GPS: Øynevegen 83

 

Kriminalomsorgen Vestoppland fengsel
postmottak.vestopplandfengsel@kriminalomsorg.no